Verkstaden

I verkstaden utför vi felsökningar och reparationer av de flesta slag. Till vår hjälp använder vi oss av modern teknik. Vi kan ställa full diagnostik på i princip samtliga bilar på marknaden med hjälp av våra diagnostikinstrument som bland annat kommer från BOSCH.